uittreding

Na het eerste jaar van lidmaatschap blijft iedereen die lid wordt lid. Opnieuw aansluiten is automatisch. Het lid dat wil aftreden, moet dit voor 20 juni van het lopende seizoen schriftelijk melden bij het clubsecretariaat: info@chessy-hc.be. Indien uw annulering op deze datum niet heeft plaatsgevonden, zijn wij verplicht u een bedrag van € 100, – in rekening te brengen (opgeschorst voor 2022). Na 1 september van het nieuwe seizoen is het abonnement volledig verschuldigd